Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 12-05-2020  |  
 


A-   |  A   |  A+
Новини архив  -  Октомври 2012
СЪОБЩЕНИЕ - 31/10/2012

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, промени в нормативната уредба за условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (ПМС № 55/12.03.2007 г. и Закона за обществените поръчки) и на основание заповед № РД-16-1469/29.10.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”, е публикувано актуализирано оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” 

Делян Добрев: Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП "Конкурентоспособност" - 30/10/2012

85 фирми подписаха договори за технологична модернизация

От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност“ в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“.

На церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева. 

Представиха програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" пред бизнеса във Видин - 30/10/2012

Следващият информационен ден е в Плевен на 31.10.2012

Процедурите по кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" бяха представени пред бизнеса в град Видин днес. В община Видин експертите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) разясниха пред бизнеса подходите за подготовка на проектната документация, етапите за договаряне и процедурите за избор на изпълнители.

По думите на експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, фирмите са заинтересовани от възможностите за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“, тъй като ще получат възможност да разширят своето производство, да обогатят своето оборудване и като резултат да бъдат по-конкурентоспособни.

Информационният ден в гр. Видин е част от кампанията за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” на МИЕТ.

Кампанията „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава с информационен ден в Плевен на 31.10.2012 г. Сити хотел, ул. Стоян Заимов 2А. Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" беше представена пред бизнеса в Русе - 25/10/2012

Информационната кампания продължава във Видин на 30.10.2012

Допустими сектори за участие в програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”, подготовка на проектни предложения и създаване на проектобюджети бяха темите, обсъждани на информационния ден днес в град Русе. Експерти на Министество на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) разясниха пред бизнеса в дунавския град подходите за подготовка на проектната документация, етапите за договаряне и процедурите за избор на изпълнители. Информационният ден в Русе е част от кампанията за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” на МИЕТ.

Кампанията „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава с информационен ден в град Видин на 30.10.2012 г. (Община Видин, пл. Бдинци №2). Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

СЪОБЩЕНИЕ - 25/10/2012

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Договорите ще бъдат подписани в 11.00 ч. и връчени в 12.00 ч. на 30 октомври 2012 г. /вторник/ в хотел „Шератон София Хотел Балкан“, зала Роял 1. Регистрацията ще започне в 10.30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/10/2012

Важно! Спиране на етапа по набиране на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към 19.10.2012 г. - 24/10/2012

 

Информационните дни по "Енергийна ефективност" в Габрово привлякоха представители на строителния и хотелиерския бизнес - 23/10/2012

Информационната кампания на МИЕТ продължава утре в Шумен

 Днес в гр. Габрово се състоя информационен ден от кампанията на  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. На събитието присъстваха представители на строителния и хотелиерския бизнес, както и представители на банковия сектор, малките и средни предприятия в района. Бяха обсъдени въпроси, свързани с особеностите при подготовката на проектно предложение, допустимостта на секторите и кандидатите, както и процедурата за избор на изпълнители. Представителите на бизнеса от Габрово зададоха конкретни въпроси относно допустимостта на проекти в техния бизнес.  

 Кампанията „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава със събитие в Шумен на 24 октомври, в хотел Шумен. Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

Бизнесът в Хасково добре познава новата програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - 19/10/2012

Информационната кампания продължава следващата седмица в Габрово

 Днес в Хасково се състоя третият информационен ден от кампанията на  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. На събитието присъстваха представители на банковия сектор, малките и средни предприятия в района. По време на дискусията бяха обсъдени особеностите при подготовката на проектно предложение, допустимостта на секторите и кандидатите, както и процедурата за избор на изпълнители. Конкретните въпроси, които бяха поставени по време на сисията „Въпроси и отговори“, показаха високото ниво на познаване на програмата от страна на участниците в събитието. 

Информационната кампания „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава със събитие в Габрово на 23 октомври, в хотел Балкан. Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

Министър Добрев призова малкия и средния бизнес към активност в програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - 18/10/2012

Информационните дни на МИЕТ по програмата продължават в Хасково на 19 октомври 2012

50 фирми от малкия и средния бизнес в Ямбол присъстваха на информационния ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. При откриването на събитието министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев призова бизнеса за активност в програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”, защото колкото по-бързо подготви своите проектни предложения, толкова по-голям шанс има за инвестицията си.

На информационния ден присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.

Българската икономика изразходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.

?>