|   |    |   : 12-05-2020  |  
 
  | 
A-   |  A   |  A+
: http://2020.eufunds.bg , BG16RFOP002-2.040 - 15/11/2019

, BG16RFOP002-2.040 „ “ „ “ 2014-2020 (), 2020 http://2020.eufunds.bg/), , - www.opcompetitiveness.bg www.opic.bg, , "", , 2020 - http://2020.eufunds.bg/, "".

(http://2020.eufunds.bg/), , , 2020 , , -.

, " ", 2020 http://2020.eufunds.bg/.

, BG16RFOP002-2.040 „ “, , :

 

1. 2014-2020 (www.opic.bg):

- "" 2.040 - http://opic.bg/;

- 2.040 - http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya

 

2. 2007-2013 (www.opcompetitiveness.bg):

- "" 2.040 - http://opcompetitiveness.bg/news.php?id=1321    

- 2.040 - - http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=170

 

3. (www.eufunds.bg):

- "" - https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/3228

 

.