Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 21-06-2019  |  
 


A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Мариян Тодоров 21/04/2016

Здравейте,
прочетох въпросите поставени от г-н Иванов от 05 април. Напълно съм съгласен с изводите направени в запитването. Аз съм от Ловеч и имам също наблюдение за някой от изложените тези. В тази връзка искам да задам следните въпроси:
1. Ясно е, че повечето фирми с изнесена дейност в Северозападен район го правят за да спечелят проект. Как Управляващия орган ще извършва проверка, за реално изпълнение на тези техни задължения. За мене проверка след уведомяване на бенефициента в този случай е "имате време да се организирате да пренесете активите и хората където трябва, че да сте редовни при проверката". Предвиждат ли се внезапни проверки и при първо явно нарушение да се прекратява договора и да се връщат парите изплатени до момента. Просто, как смятате да се справите в наглостта на нечестните фирми. Мисля че рутинните Ваши проверки са неприложими за тази ситуация.
2. Като се има предвид, че голяма част от "Иновациите ни на световно ниво" са за софтуерни приложни програми „обвързани с големи еко-иновации!?“, питам как ДМА и ДНА в тази област, правят "интервенции, водещи до намаляване на интензивността на икономическите проблеми и справяне с неблагоприятните демографски тенденции в Северозападен район". Закупен или разработен софтуер ДНА за стотици хиляди лева и Сървър и компютри ДМА за още стотици. Та тези активи дали ще бъдат в София, Ловеч или в Щатите е едно и също. Те просто не носят нищо за даден регион. За иновации със софтуерни приложения изнесени в друг регион е просто НЕДОРАЗУМЕНИЕ. В нашия регион е необходимо реално производство, с реални машини, на продукти, които въвличат подизпълнители, доставчици, изискват работна ръка и са пазарно приложими. За това се изисква материална база, която не може да се създаде за няколко месеца, а се изграждана с години.
3. Във връзка с горното питам по предстоящата процедура За иновации от стартиращи предприятия, каква е идеята за изнесена дейност? Вие смятате ли че хората от БАН /хората с патенти и титли, привлечени в проектите за точки/ ще дойдат да работят във Враца или Ловеч, че програмисти с 4000-5000 лв. ще си зарежат работата и ще живеят и работят в Монтана?. Разработката ще се прави отново в София, ще се работи дистанционно, но ще имаме перфектни трудови договори за 4 часа в Монтана и редовен 8 часа в София. Но никой няма да поиска основния договор, да види как така може да се работи примерно 8 часа в София, а останалите, 4 в Монтана, за УО трудовото законодателство не е тяхна грижа и не подлежи на проверка.
4. Относно критериите за оценка на иновативен софтуер, Какви специалисти оценяват тези проекти. Възможността за оценка на един софтуер дали има иновативност и, че е новост на световно ниво е просто невъзможна и се свежда до нула, дори и Бил Гейтс да се извика за експерт. Всичко зависи от умението на съответния консултант по проекта да украси и натъкми критерии и алтернативни продукти, във вид удобен за въображението на оценителната комисия. Аз съм програмист и съм наясно, че за две минути всеки един наличен софтуер, може да стане иновативен и без световна алтернатива. Един екран с логото на европейския съюз, едно ново цветово решение няколко променени екрана и т.н.
В тази връзка предлагам да има отделна процедура само за Информационни и софтуерни приложения и те да не се смесват с наистина реални иновативни продукти, понеже оценката между тези две категории иновации е невъзможна.
5. Във връзка с оценката по проектите в частност по Внедряване на иновации, където се изискваха документи подадени в НАП и статистиката за съответните години, имам следния въпрос: Оценителната комисия прави ли кръстосана проверка на подадените от кандидатите документи с ОРИГИНАЛИТЕ подадени в съответните институции. Смятам, че това е задължително, защото вероятността от "технически грешки в прикачените документи" е възможна. Ако един проект мине оценка, как УО, доказва, че всички отчети и СТАТИСТИЧЕСКИ данни са верни с оригинала. Разчита се само на декларацията от представителя на кандидата, че за неверни данни ще се уведоми прокуратурата? Какво става, ако мине проект за 1500000, с една точка, дължаща се на "техническа грешка", никой не може да провери каква е истината, а това престъпление. Затова аз искам уверение от Вас, че по надлежните канали, правите съответните проверки и ще гарантирате на всички, честна оценка.
Благодаря предварително!
Мариян Тодоров


ДИМИТРИНА ЗАГОРСКА 21/04/2016

Здравейте,
Моля да ми кажете за фирма с дейност от
Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
26.51 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
и
Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
71.20 Технически изпитвания и анализи
с интерес да закупи парцел за нов обект и нови машини за разширяване на дейността коя е подходящата програма за кандидатстване


Kostadin Kostadinov 21/04/2016

Здравейте,
Моят въпрос е във връзка с взето от Ръководителя на УО на ОПИК, Решение № РД-16-338 / 19.04.2016 г. за допълнително финансиране на проекти от резервни списъци по първи и трети краен срок на процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, получили минимум 66 точки.
На първо място желая да поздравя екипа на Министерство на икономиката и за осигурените допълнителни финансови средства и дадена възможност за финансиране на още над 270 проекта от резервните списъци по двата крайни срока. Същевременно с това обаче, искам да изразя и несъгласието си с начина на разпределяне на тези средства и по-конкретно невъзможността на предприятия (категория „микро“ за първи краен срок и категория „средни“ за трети краен срок), които са сред първите в резервен списък за съответната категория да получат достъп до финансиране, поради факта, че имат по-малко от 66 точки.
Аз представлявам едно такова предприятие. Същото е получило оценка от 64 точки (с 1 точка по-малко от одобрените за финансиране микро предприятия, съгласно Приложение 1 за първи краен срок) и е класирано сред първите 7 предприятия в резервен списък, категория „микро“ от първи краен срок на процедурата, като всички те са с еднакъв брой точки и фактически представляват „първи резерви“.
Смятам, че по отношение на споменатите от мен предприятия, начина на разпределение на допълнителните финансовите средства се оказва изключително дискриминационен и те биват ощетени и незаслужено лишени от достъпа до необходимия им финансов ресурс. Въпреки че са класирани сред първите в резервен списък, тези предприятия не получават финансова подкрепа, което пък е за сметка на предприятия например от категория „малки“ на първи краен срок, където финансиране получават такива класирани на места след 100-тно в резервен списък. По този начин, конкретно у нас като микро предприятие борещо се ежедневно за своето съществуване, остава неприятното усещане за маловажност и недооценяване от страна на Министерството на нашите усилия и нужда от финансова подкрепа за да реализираме инвестиционните си намерения и да развием дейността си.
Считам, че по-коректно би било при разпределение на допълнителните финансови средства да се вземе предвид категорията на самите предприятия, като бъде предвиден реципрочния ресурс за всяка една категория предприятия – микро, малки и средни т.е. да бъде приложен същия механизъм на разпределяне на средствата, какъвто е предвиден и за първоначалния бюджет на процедурата, съгласно Насоките за кандидатстване.
Все пак в заключение, за да формулирам въпросителна форма на писмото си, бих искал да Ви попитам следното: предвиждали се отпускане на още допълнителни финансови средства за финансиране на проекти от резервни списъци и ще има ли възможност и предприятията, които са сред първите в резервните списъци по първи и трети краен срок, но с по-малко от 66 точки, да получат финансова подкрепа?

Благодаря ви за вниманието!


Юлия Петкова 20/04/2016

Здравейте!
Позволявам си да ви задам няколко въпроса, тъй като материята ми е съвсем нова.
Най-напред - по ОПИК може да се кандидатства само, когато имат открита отворена процедурa- точно тази, която отговаря на профила на нашия проект? Също така бих искала да знам дали програмата позволява кандидатстване на прохождаща фирма за транспорт, която има нужда от подпомагане за разширяване на автопарка? Също така в сферата на туризма - за изграждане на къща за гости? И ако е възможно, по кои приоритетни оси? Извинявам се за много въпроси!

Юлия Петкова


Любомир Павлов 13/04/2016

Здравейте, Имам някои въпроси във връзка с процедурата за подбор на проектни предложения за BG16RFOP002-1.002 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия. Необходимо ли е към момента на кандидатстване да са подадени в Патентно ведомство заявление за изобретение и/или полезен модел или това може да се случи след подаването на проектното предложение. В случай че е възможен вторият вариант, какъв е редът за стартирането на проекта, при положение, че процедурите в Патентно ведомство се бави с месеци?


Георги Трифонов 13/04/2016

Здравейте,
Във връзка с отворената процедура "Подкрепа за разработване на иновации за стартиращи предприятия" имам следните въпроси:
1. Моля, да направите разяснения, свързани с критерий "4. Начин на разработване на иновацията (от кандидата и/или чрез използване на външни услуги)" към раздел II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на техническа готовност.
По проектното предложение сме планирали разходи за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), и създаване и тестване на прототипи, свързани с разработването на иновативния продукт или процес, които ще бъдат извършени от екипа на фирмата. С цел да се постигне „свободно движение” на бъдещият продукт в ЕС е необходимо взаимно признаване на изпитванията и/или сертификатите, издадени за техническо регламентиране, за стандартизация и за оценяване на съответствието, които са предпоставка за безпрепятствен стокообмен на иновацията на Единния пазар. Сертификацията е процедура, чрез която трета страна (орган по сертификация) дава писмена гаранция, че даден продукт, процес или услуга отговаря на съществените изисквания.
Моля, да отговорите!
1.1. Как ще бъде оценено проектното предложение по даденият критерии/колко точки ще получи 5 или 3/, след като екипа на фирмата е извършил необходимите дейности по извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), и създаване и тестване на прототипи, но е възложил на външен изпълнител процедура по изготвяне и получаване на писмена гаранция /Сертификация/, че даденият продукт, процес или услуга отговаря на съществените изисквания на основата на закони и законодателни и нормативни актове в областта на изпитването, инспекцията, верификацията и сертификацията на продукта и той може да бъде произвеждан и продаван.
1.2. Допустим разход ли е възлагане на услуга на външен изпълнител за дейности по сертифициране на иновативнният продукт в съответствие с европейските стандарти и контрол с гаранция за производство на безопасна продукция или разрешение за прилагането й при изготвяне на оборудване, което е под държавен надзор и по оценяване на съответствието, необходими за поставянето на СЕ маркировка. Задължителната сертификация се осъществява на основата на закони и законодателни и нормативни актове, и обезпечава на съответната стока /продукция/, процес или услуга за качество, според задължителните изисквания на стандарта. В този случай производителят без съответния сертификат няма право не само да продава, но и да произвежда нашият продукт.
2. Моля. да направите разяснения, свързани с допустимост на Разходите за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта и Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.
Експертите, които предстои да бъдат наети на трудов договор в предприятието-кандидат в рамките на един месец след сключване на административния договор за безвъзмездна финансова помощ, да бъдат наети единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден на основание: Раздел VIII. Допълнителни условия за някои трудови правоотношения на Кодекса на труда.
Моля, да отговорите – Допустим ли е трудов договор с експерт по програмата с включени следните допълнителни условия:
2.1. Раздел VIII. "а" Допълнителни условия за извършване на надомна работа и/или
2.2. Раздел VIII. "б" Допълнителни условия за извършване на работа от разстояние
2.3. Раздел VIII. "в" Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа.
3. Допустим разход ли е провеждането на фирмен семинар и при какви условия, без да се нарушава ограничението за недопустимост на Разходи за участие в събития (семинари, конференции, работни срещи, изложения и др.); и разходи за реклама на новите технологии, процеси, продукти/услуги – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др. различни от тези, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСИФ и посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020;4. Моля, да направите разяснение свързано с Разходи за външни услуги, следва ли кандидата да приложи към Формуляра за кандидатстване оферта и/или извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет за всяка отделна предстояща услуга.5. Моля, да направите разяснения, свързани с допустимостта на Разходите за външни услуги. Каква е необходимата обосновка и необходимата документация и/или договор за закупуване и/или дадено авторско право за прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост, които ще бъдат придобити от изрично посочена трета страна, несвързани с купувача, като същите ще бъдат заложени в бюджета и за тях са известни авторите, стойността и условията за придобиване на:

5.1. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост и

5.2. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

6. Моля, да разясните как да попълним Бюджетните пера РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ или РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ и др. в Формуляра на ИСУН, след като те са ограничени до 50 реда, а необходимо и планирано закупуването на активи от един вид, но с различна единична стойност и е необходимо те да бъдат описани в различни бюджетни редове от ниво 3.

С Уважение и Благодарност,

Георги Трифонов


Русинка Стоева 13/04/2016

Здравейте по оперативна програма "иновация и Конкурентоспособност" 2014-2020 за закупуване на апаратура, имам ли право да вписвам особен залог на същата.


Стоянка Иванова Гоцина 11/04/2016

Здравейте, може ли да кандидатстваме за изграждане на кухня - майка със съответното оборудване като разширение и модернизация на съществуващия ни ресторант и какви дейности могат да бъдат финансирани?Ние извършваме и разнос на храна за вкъщи.Дейността ни е на територията на град Монтана, а списъчния състав на фирмата ни е 18 човека.


Милен Иванов 05/04/2016

Здравейте,
аз съм управител на малка фирма, от гр. Плевен /северозападен район/, която разработва и внедрява в производство иновативни електронни устройства. Като фирма изпитала всички трудности за стартиране на бизнес и работа в Северозападния район за планиране имам въпрос към управляващия орган:
Как ще защитите фирмите създадени и работещи в този район от всички други, които кандидатстват по Вашите програми, печелиха предишния програмен период проекти в София, сега отново печелят с точките за нашия район, откриват кухи офиси при нас и с нищо не допринасят за развитието на района. Оказва се, че ние фирмите от района, които се стремим да работим, да откриваме нови работни места, да се развиваме, отново не можем да печелим проекти, защото тези 5 точки които се дават за нашия район, с мълчаливото съгласие и определени критерии на Цялата администрация, отново се дават на абонираните фирми за еврофинансиране. Поинтересувах се във фирми за изготвяне на проекти в София и те казаха, че всичките им проекти са с изнесена дейност в нашия район, те така ги консултират, ако искат да спечелят проект, трябва да открият фиктивен офис?! Изведнъж всички решиха, че ще работят и в северозапада. И работят, вече има офиси къде празни, къде с някой пенсионер.... и когато има проверка ще се изнасят от София с компютрите и идват тук. Аз питам с какво това подпомага нашия район. Каква е идеята... Какви са индикаторите които се залагат, за развитие на нашия район.
И пак питам, аз се боря в този район и смятах, че наистина вече се мисли за нас, а то се оказа, че в момента за нас възможността за класиране по европроекти е още по-малка.
Как Оперативния орган смята да контролира изнесените офиси на всички абонирани за класиране по еврофондовете фирми в нашия регион. - Разкрити работни места, платени местни данъци, развити производства и друго?
Възможността за фиктивна работа в нашия регион от фирми с традиция и добро финансово състояние от София, Пловдив, Варна и Бургас е просто ПОДИГРАВКА с местните фирмите, които се мъчим да станем конкурентни, да си върнем квалифицираните работници от София и другите развити райони.
Защо като критерий за нашия район няма изискване за 3 приключени финансови години с дейност в нашия район или друго, което да е в полза наистина на местните фирми. Аз съм наясно защо е така, жалко е че бяхме наивни и си мислехме че наистина се мисли за нашия регион.
Другият ми въпрос е, Европейските органи одобрили схемата за подпомагане на слабо-развитите райони дали са наясно, че схемата е опорочена и се заобикаля целта с изкуствено поставени вратички, които да заобикалят предварително разписаните намерения.
С уважение: М.Иванов


Калин Георгиев 04/04/2016

Ние сме новосъздала се фирма която се занимава с интериорен дизайн. Бих искал да Ви попитам възможно ли е да кандидатствам за финансиране за закупуване на лазер, които ще работи с метални изделия. Благодаря предварително