Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 19-05-2017  |  
 


 
A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Иван Деянов 17/03/2017

Здравейте!
Каква е разликата между сайтовете opcompetitiveness.bg и opic.bg?
Ако първият посочен сайт е бил за 2007-2013, защо все още се актуализира? Не е ли объркващо за поребителите същесвуването на два сайта на един и същ управляващ орган?
Благодаря предварително.


Иван Иванов 15/03/2017

Бих искал да попитам кога би следвало да приключи оценката и да бъдат публикувани резултатите на проекти по BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“?

В предишен Ваш отговор отбелязвате: "следва да се отбележи, че Управляващият орган работи на пълен капацитет и полага всички усилия за приключване на оценката в разумни срокове и не по-късно от края на януари месец 2017 г.".

Днес датата е 15.03.2017г.

С уважение,
И. Иванов


Мирослава Петкова 14/03/2017

Здравейте,
Интересува ме по програма „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“, следва ли дпустимите по НСНМСП да участват с проекти само свързани с европейските и регионални предизвикателства? Допустимо ли е участието на предприятие, попадащо в допустимите сфери от КИД и разработващо нови продукти и услуги, които нямат отнощение с европейските и регионални предизвикателства (творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество).


ПЕТЪР ПЕТРОВ 09/03/2017

Уважаеми г-не/г-жо,

Във връзка с публикуването на Списък на предложените за финансиране проектни предложения,по схема BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“, бих желал да попитам кога ще бъде ли публикувано решение относно този списъл съгласно ЗУСЕСИФ на вашия сайт


Дарина Кулова 01/03/2017

Здравейте, ние сме малко предприятие, занимаващо се с машиностроене. Можем ли да кандидатстваме за финансиране по някоя от оперативните програми, например
ОП " Инициатива за МСП"2014-2020г. за построяване на ново производствено хале. Благодаря!


Иван Иванов 28/02/2017

Здравейте,

Виждам, че и по-рано е имало подобни въпроси, но тъй като вече е минал повече от месец от посочения от вас прогнозен краен срок, отново бих искал да попитам, кога се очакват финалните резултати от кандаидатстването по процедура "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"-BG16RFOP002-1.002.

Предвид естеството на работа на тези предприятия, забавянето вероятно поставя под риск реализацията и иновативността на техните проектни предложения, тъй като те се развиват в условията на световна конкуренция.

Благодаря предварително!


Цветанка Клисарова 24/02/2017

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпросът ми е свързан с попълването на приложение Б.
Обследваният обект е ел. подстанция. Измерването на ел. енергията става на страна 110kV.
Измерват се:
"R+" - използвана реактивна енергия (kVArh);
"R-" - отдадена реактивна енергия (kVArh);
"А"- използвана активна енергия (kWh).
Препоръчва се марка, с реализирането на която ще се намали количеството на използваната реактивна енергия.
Въпросът ми е в табл. 4.1.1 за годишното потребление по години и енергоносители стойността на коя енергия (или на всички) се вписва?
Ако е тази, която касае мярката, а именно използваната реактивна енергия, коефициента на екологичния еквивалент за генерирани емисии СО2 остава ли както за електричество?
Предварително благодаря.
Успешен ден!


Цветанка Клисарова 24/02/2017

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпросът ми е свързан с попълването на приложение Б.
Обследваният обект е ел. подстанция. Измерването на ел. енергията става на страна 110kV.
Измерват се:
"R+" - използвана реактивна енергия (kVArh);
"R-" - отдадена реактивна енергия (kVArh);
"А"- използвана активна енергия (kWh).
Препоръчва се марка, с реализирането на която ще се намали количеството на използваната реактивна енергия.
Въпросът ми е в табл. 4.1.1 за годишното потребление по години и енергоносители стойността на коя енергия (или на всички) се вписва?
Ако е тази, която касае мярката, а именно използваната реактивна енергия, коефициента на екологичния еквивалент за генерирани емисии СО2 остава ли както за електричество?
Предварително благодаря.
Успешен ден!


Кирил Мянков 21/02/2017

Здравейте,

Дали е възможно да конкретизирате поне до месец, ког да се очакват резултати по процедурата "BG16RFOP002-1.002"

Разбирам че и вие сте натоварени но все пак дайте поне ориентир за да могт кандидатите да планират поне донякъде работата си.


Кирил Мянков 21/02/2017

Здравейте,

Дали е възможно да конкретизирате поне до месец, ког да се очакват резултати по процедурата "BG16RFOP002-1.002"

Разбирам че и вие сте натоварени но все пак дайте поне ориентир за да могт кандидатите да планират поне донякъде работата си.