Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 21-03-2017  |  
 


 
A-   |  A   |  A+
Общи въпроси и отговори

Уважаеми дами и господа,

В настоящия модул „Общи въпроси и отговори" може да задавате Вашите въпроси от общ характер, свързани с ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" 2007-2013, както и с усвояването на Структурните фондове, които са от компетенциите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката.

 
Задай НОВ въпрос
Име и фамилия:*
E-mail:*
Въпрос:*
  Код
Код:* Обнови
 
Търсене във ВЪПРОСИ и ОТГОВОРИ
Търси за:
 
Цветанка Клисарова 24/02/2017

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпросът ми е свързан с попълването на приложение Б.
Обследваният обект е ел. подстанция. Измерването на ел. енергията става на страна 110kV.
Измерват се:
"R+" - използвана реактивна енергия (kVArh);
"R-" - отдадена реактивна енергия (kVArh);
"А"- използвана активна енергия (kWh).
Препоръчва се марка, с реализирането на която ще се намали количеството на използваната реактивна енергия.
Въпросът ми е в табл. 4.1.1 за годишното потребление по години и енергоносители стойността на коя енергия (или на всички) се вписва?
Ако е тази, която касае мярката, а именно използваната реактивна енергия, коефициента на екологичния еквивалент за генерирани емисии СО2 остава ли както за електричество?
Предварително благодаря.
Успешен ден!


Цветанка Клисарова 24/02/2017

BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Въпросът ми е свързан с попълването на приложение Б.
Обследваният обект е ел. подстанция. Измерването на ел. енергията става на страна 110kV.
Измерват се:
"R+" - използвана реактивна енергия (kVArh);
"R-" - отдадена реактивна енергия (kVArh);
"А"- използвана активна енергия (kWh).
Препоръчва се марка, с реализирането на която ще се намали количеството на използваната реактивна енергия.
Въпросът ми е в табл. 4.1.1 за годишното потребление по години и енергоносители стойността на коя енергия (или на всички) се вписва?
Ако е тази, която касае мярката, а именно използваната реактивна енергия, коефициента на екологичния еквивалент за генерирани емисии СО2 остава ли както за електричество?
Предварително благодаря.
Успешен ден!


Радосвета Господинова 06/02/2017

Има ли ограничение за брой на регистриране на клъстери за определените кодове на икономическа дейност, т.е. може ли да има два или повече клъстареа например в КИД C10? може ли да бъде регистриран нов клъстер?


М.Радева 24/01/2017

Здравейте , искам да попитам мога ли да отвора счетоводна къща и магазин в сферата на търговията чрез ОП "Развитие на конкуренотспособността на българската икономика" и как се кандидатства по програмите и какви са изискванията.Благодаря!


Емилия Петкова 24/01/2017

Здравейте,
във връзка с подготовката на процедура за избор на изпълнител за доставка на специализирано оборудване бихме искали пояснение допустимо ли е да се предвиди изискване, аналогично на чл. 146 от ЗОП с цел да се ограничи възможността за доставка на такова, което формално може да отговаря на спецификациите, но да бъде с по-ниско качество и с по-трудна реализация на гаранционна отговорност, ако е от трети страни по смисъла на цитираната разпоредба и т. 55 от § 2 от ДР на ЗОП. В конкретния случай бенефициентът не е публичен или секторен възложител по ЗОП, а средно предприятие.


Евгени Савчев 17/01/2017

Здравейте,
Участвахме в мероприятието ви на 13.01.2017 година в Гранд - хотел София " Инфо ден за програма " Развитие на клъстърите в България ".
Бихте ли ни изпратили стенограма на мероприятието, или презентации на лекторите, както и въпросите и отговорите на участниците ?
Предварително ви благодарим!


Емил Керков 11/01/2017

Здравейте,

Може ли частно училище да кандидатства по програмите за конкурентоспособност? И по-специфично, ние се опитваме да вкараме и развием различни технологии (устройства и програми) в класните стаи - дали това попада в приоритетна ос 1?

Благодаря и
Честита Нова Година


Петър Христов 10/01/2017

Моля, определете кои са областите, свързани с европейски и регионални предизвикателства и отделно кои са областите, свързани със секторите на НСНМСП. Моля, да ги изброите, както и да посочите източниците, в които може да се намери по-подробна информация.


Фани Станкова Петкова 06/01/2017

Къде трябва да подам декларация за патент като обекта ми е на Пазар Владиславово?


Дони Кирчева 28/12/2016

Здравейте и честита Коледа!
Бих искала да попитам защо все още никой не коментира ситуацията, която се създаде по процедура Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията. Налице е огромна разлика между необходимият брой точки за класиране в списъка на одобрените за финансиране проекти между малките, средните и големите предприятия. Този проблем не е нов и още но етап коментари на насоките/условията за кандидатстване бе поставен на дневен ред и имаше предложения за увеличаване бюджета на процедурата, в частност за микро и малките предприятия, които безспорно са най-голямата група в страната. Сега проблемът е вече факт и е дискриминотивно поведението Ви спрямо малките фирми, които не могат непрекъснато да подготвят нови проекти, които очевидно са качествени щом имат толкова добри точки, но въпреки това са всеки път в резервите, въпреки че средните и големите фирми с далеч по-малко точки са одобрени за финансиране. Да, ние знаем,че това е първата процедура за големите предприятия от новия програмен период, но за разлика от нас-малките те имат и финансовата възможност да подготвят и други проекти, а съгласно индикативната Ви програма вече се откриха и тепърва ще предоставите още нови възможности за тях. Знаем и за подкрепата, която осигурихте уж на малките фирми за преференциални кредити,но тази подкрепа всъщност е за самите банки, така че не ни задържайте моля. Уж е приета национална стратегия за насърчаване на иновациите и какво ли още не в тази насока,но резултатите от тази процедура и мълчанието Ви показват съвсем друго. Считам за редно да се подкрепят проектите до 68 точки след като финансирате с толкова точки проектите на големите фирми, защото още от самото начало бе ясно, че конкуренцията между малките е най-голяма и не одобрихте коминторите и предложенията на заинтересованите лица. Освен това бюджета на програмата допуска тази възможност за увеличаване на бйджета по тази ключова процедура, а и усвояемостта на средствата е много ниска. Мълчанието Ви е демотивиращо за малките фирми и ние сме обезкуражени от ситуацията. Говорите за прозрачност и равни условия,които са залегнали в програмата като цяло при разходка нито на тези средства, но равни ли са условията в тази процедура. Моля за становище дали ще се финансират проектите на всички предприятия, които имат до 68 точки и нагоре, така както са одобрени на големите фирми.